คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
[ ลงนามถวายพระพร ]