องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
http://www.khwaorai.go.th
ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ คันธภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ คันธภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
136   คน
สถิติทั้งหมด
205383   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพกิจกรรม อบต.เขวาไร่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • จดหมายข่าว ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
 • มุมผู้ปกครอง เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มุมผู้ปกครอง เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564
 • โครงการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมแหล่ง...
  โครงการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมแหล่ง...
 • ข้อมูล ลานกีฬา และ สนามกีฬา ที่องค์กา...
  ข้อมูล ลานกีฬา และ สนามกีฬา ที่องค์กา...
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 • จดหมายข่าว ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • จดหมายข่าว ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 เมษายน 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 เมษายน 2564
 • จดหมายข่าว ประจำวันที่ 16 เมาายน 2564
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 16 เมาายน 2564
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 เมษายน 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 เมษายน 2564
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 เมษายน 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 เมษายน 2564
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564
 • จดหมายข่าว ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ...
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ...
ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ คันธภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ คันธภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
นายประสิทธิ์ ดรหมั่น
นายประสิทธิ์ ดรหมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติร...
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปี...
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ
ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
งานการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
โทร.043-756094

ภ.ด.ส.3
ลงข่าว : 22/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ลงข่าว : 16/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงข่าว : 05/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 9393
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
ลงข่าว : 03/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 9168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 - บ้านเหล่าพ่อหา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 26/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 8475
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 26/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 9283
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/21600-2167
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทส DLTV ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว22791
ารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/22856-22858,22860-22861
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด้กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/-
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/-
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/21981
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
23/07/2021 : จ้างเหมาปรับปรับปรุงสถานที่ราชการ/ที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2021 : จ้างเหมาปรับปรับปรุงสถานที่ราชการ/ที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2021 : ซื้อวัสดุสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2021 : ซื้อวัสดุสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2021 : ซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2021 : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 7 (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กรกฏาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมทางหลวง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • โยธาไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงบประมาณ
 • ศาลปกครอง