นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
272   คน
สถิติทั้งหมด
176333   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    2.45M
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)    22.85M
ประกาศ ก.อบต.จ.มค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉ.3) พ.ศ. 2563    365.78k
ประการศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่    2.08M
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)    1.08M
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์    1.19M
เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข    295.75k
เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ก    1.18M
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    765.41k
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารในตำแหน่งที่ว่าง    1.36M
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวัน พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561    187.24k
ค่มือสมรรถนะประจำบริหาร    744.08k
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน     767.41k
คู่มือสมรรถนะหลัก     767.38k
แผนการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560    748.22k
ประกาศ ก.อบต.จ.มค    442.48k
แจ้งซ่อมไฟฟ้า     60.57k
ใบลากิจ    82.71k
ใบลาพักผ่อน    80.93k
ใบลาอุปสมบท    71.74k
แบบขอหนังสือรับรอง    78.33k
แบบขอมีบัตร    189.75k
แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการ 59    89k
แบบขอเบิกค่าเข่าบ้าน    83k
แบบ ร.บ. 3    46k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1