นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
176527   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย
 11   12
โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
 6   10
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดตับเต่า"
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดตับเต่า"
 13   7
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
 7   19
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 7   11
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
 6   15
โครงการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โครงการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 5   12
โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ
โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ
 5   20
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 7   16
โครงการสภาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่อต้านยาเสพติดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โครงการสภาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่อต้านยาเสพติดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 5   23
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมบัวลอยสามสี) ศพด.อบต.เขวาไร่
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมบัวลอยสามสี) ศพด.อบต.เขวาไร่
 5   16
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมบัวลอยสามสี) ศพด.วัดสระทอง
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมบัวลอยสามสี) ศพด.วัดสระทอง
 4   17
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมครก) ศพด.บ้านหนองสิม
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมครก) ศพด.บ้านหนองสิม
 5   20
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมต้มสามสี) ศพด.วัดวังกุง
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมต้มสามสี) ศพด.วัดวังกุง
 5   17
 โครงการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ “อบรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ “อบรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” ประจำปี 2562
 3   17


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>