นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
176530   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ “อบรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” ประจำปี 2562 

ลงข่าว: 27/03/2562    3   17