นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
262   คน
สถิติทั้งหมด
176323   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมบัวลอยสามสี) ศพด.วัดสระทอง 

ลงข่าว: 04/01/2562    4   14