นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
246   คน
สถิติทั้งหมด
176307   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 

ลงข่าว: 20/05/2563    6   13