นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
258   คน
สถิติทั้งหมด
176319   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อมูลทั่วไป 

สภาพทางภูมิศาสตร์
                     ตำบลเขวาไร่ตั้งอยู่ที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 448 กิโลเมตร อยู่ทิศตะวันตกของอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีทางหลวงหมายเลข 208 ท่าพระ-โกสุมพิสัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย 20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 52 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดขอนแก่น 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 118.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 74,137.5 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อาณาเขตติดต่อ
                     ทิศเหนือ                    จดเขตตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
                      ทิศใต้  
                        จดเขตตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แลพตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
                      ทิศตะวันออก            จดตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
                       ทิศตะวันตก             จดเขตตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น      

 

ประชากร ตำบลเขวาไร่ แบ่งเป็น 
                     ชาย    5,488  คน
                     หญิง   5,527  คน
            รวม             11,015 คน
จำนวน ครัวเรือน      2,937  ครัวเรือน


เข้าชม : 937