นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
270   คน
สถิติทั้งหมด
176331   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นางดรุณี ริตตา
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
เบอร์ติดต่อ : 0926955618
อีเมล์ : Tai.ritta@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
(ว่าง)
ตำแหน่ง :
รองนายก อบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
(ว่าง)
ตำแหน่ง :
รองนายก อบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
(ว่าง)
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายก อบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :