นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
270   คน
สถิติทั้งหมด
176331   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

สมาชิกสภา อบต.

ชื่อ - นามสกุล :
นายประสิทธิ์ ดรหมั่น
ตำแหน่ง :
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 0878560846
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอาทิตย์ นามมุงคุณ
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศักชัย มณีสาร
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมบูรณ์ ศิริพันธ
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 1
เบอร์ติดต่อ : 08-6796-8239
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทองมี สีวอคำ
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 1
เบอร์ติดต่อ : 08-6223-6963
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายดุสิต ดรหงษา
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนิจดา มืดอินทร์
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีระศักดิ์ ดรพล
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจิระวัส ดรพรมยุ่ง
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมพร รัตน์รองใต้
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอำคา น้อยหว้า
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสังวร ดรพรมยุ่ง
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสำราญ จุฬาคำ
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 6
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมบูรณ์ ชาภักดี
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสนั่น คุณแสง
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสถียร ศิริหลวง
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 8
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมเกียรติ บุญชำนาญ
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 8
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา ตั้นภักดี
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสายหยุด ดรกันหา
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสานุชิต อำลอย
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 10
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทักษิณ ภูจอมจิตร
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 10
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนิคม บุญศรี
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 11
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำพันธ์ แสนนุภาพ
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 11
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิทักษ์ ศรีไชยแสง
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 12
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายดำรงค์ ดรพล
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 12
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางบุญมี ถาวรชัยเจริญ
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 13
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสังวาร ดรกันหา
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 13
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนวลจันทร์ สีคะสอน
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 14
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำ สุทธิสาร
ตำแหน่ง :
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ หมู่ 15
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2