นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
245   คน
สถิติทั้งหมด
176306   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกัลยา สิงห์บุรมย์
ตำแหน่ง :
ปลัด อบต.เขวาไร่
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Sugunlayasing@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางดรุณี ริตตา
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัด อบต.เขวาไร่
เบอร์ติดต่อ : 0926955618
อีเมล์ : Tai.ritta@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางกลนกร หาญพิชานันท์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการคลัง
เบอร์ติดต่อ : 089 569 3156
อีเมล์ : Pichanan1974@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุมิตร มาศรี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.รุ่งนภา มีทอง
ตำแหน่ง :
ผอ.กองการศึกษาฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Rmeethong@yahoo.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุปราณี ด้วงคำจันทร์
ตำแหน่ง :
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Numyen33@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนกฤต ศรีภักดี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : 999tk@windowslive.com
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1