นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
176523   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายธนกฤต ศรีภักดี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. อำนวยการท้องถิ่น (ต้น)
เบอร์ติดต่อ : 043 756094
อีเมล์ : 999tk@windowslive.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสมร สีสุนนท์
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 4375 6094
อีเมล์ : samorn20@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมาลัยทิพย์ มะลาด
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Numtip555@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
ส.อ.วีระวัฒน์ วงค์ละคร
ตำแหน่ง :
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Veerawat443@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทัศนีย์ สุจิตตกุล
ตำแหน่ง :
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกพรไสว แพงแสง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Ponsawai_navy@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางละมัย โหว่สงคราม
ตำแหน่ง :
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.กุสุมา โคตรประทุม
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Kusu_pr@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
มงคล ดรนนบุตร
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1