นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
262   คน
สถิติทั้งหมด
176323   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางกลนกร หาญพิชานันท์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการท้องถิ่น (ต้น)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Pichanan1974@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางบุษกร สมประสงค์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Resort_somprasong@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวประภาพร สีทองสุก
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Sriyhongsuk-2528@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอาศิรวดี ชมภูราช
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : wareeya1981@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายคมสันติ์ สุวรรณเสริฐ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0877703887
อีเมล์ : KhomSanZam88@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรทัย ลีโคตร
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณโสม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Abbaaobjaja@hotmail.com
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1