นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
272   คน
สถิติทั้งหมด
176333   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อ - นามสกุล :
นางสุปราณี ด้วงคำจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองส่วเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรรณนภา ยุรฉัตร
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1